VAS MEGYE TANÁCSA VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA

                                                                      5203 - 20 /194 50 szhoz III.                              III. IGAZGATÁSI OSZTÁLYA

 

                                                                                        Járási Tanács Vb. Elnökének!

                                                                                                                                                         Vasvár

                                                                                       Felhívom (  ____________ évi ________ szám alatt tett jelentésére

                                                                             hivatkozva), hogy Gerse és Karátföld községek

                                                                            egyesítése ..................................................................................

                                                                            ..................................................................................................

                                                                            tárgyában 1950 évi dec.4 napján fenti

                                                                            szám alatt kiadott rendeletemnek, haladéktalanul feleljen meg,

                                                                            vagy a fennforgó akadályról - esetleg távbeszélő utján -tegyen

                                                                            jelentést.

                                                                                    Szombathely, 194 51 évi január 10 n.

                                                                                                                                                  Bencsik Zoltán

                                                                                                                                                    Dr. Tulok József

                                                                        alispán

                                                                                                                                                        oszt. vezető

 

Vissza a Helytörténeti segédlet oldalra