A Múltnak Kútja

 

Gersekarátról, a Vasi Hegyhát szívéről

 

 

    Tudatos életem nagyobb részét itt éltem le, eddig, a Hegyhát Szívében, Gersekaráton. A hely, ahol élek, közel került hozzám. Sok apróbb és nagyobb eseményét ismertem meg munkámból adódóan és önszorgalomból is. Az ittenieket, akik ma is büszkén vallják magukat gerseinek vagy karátföldinek, nem kényeztette el a természet sem, a történelem sem. Kavicsos, agyagos földjeikkel mindig meg kellett küzdeni egy-egy közepes termésért s az átvonuló hadak vagy hatalmaskodó uraságok sem bántak kesztyűs kézzel az velük. Megismertem őket, az elmúlt harminc év alatt, hiszen több százan kerültek a kezem alá.  Ez itt, néhány, talán alkalmas sorban, az Ő történetük, történelmük - a hegyháti tájban az emberé.

 

Tartalom

 

Gersekarát természeti környezete

Gersekarát területe a magyarság előtt

Guersától Gerséig

Korlátföldétől Karátföldig

Életmód

Gersekarát, ma 

Pártok és szervezetek Gersekaráton

 

 Gersekarát közigazgatási területének dűlőtérképe

Ezen az oldalon a térképpel kapcsolatos információ illetve a dűlőnevek jegyzéke olvasható!

 

Dűlőnév-térkép

A térkép ezzel a fenti, hivatkozással nyiható-

 

Egy 600 éves irat

Egy érdekes "bekötőpapír" a XV. századból.

 

Dokumentumok:

(E dokumentumok átírásánál törekedtem a betűhűségre, így a szövegben előforduló helyesírási eltérések a korabeli helysírási, rövidítési módot mutatják.  Egyes esetekben az "í" "ú" vagy "ű" hiánya a használt írógép hiányossága. A dokumentumok eredeti formájukban a Vas Megyei Levéltárban találhatók és megfelelő engedélyek után olvashatók.)

 

Gerse és Karátföld határjáró levele 1515

 

Karátföldi "taxás" nemesek 1707-ben

 

Az 1767. június 29-i Urbárium névjegyzéke

 

RészletekGerse község Urbáriumának szövegéből

 

Faluleírás, Johann Matthias Korabinsky: Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn ... című művéből (1786)

 

Gerse dűlőnevei, Ferdinandus Lauch: Mappa incluti dominii Vasvár …című térképe alapján  (1790)

 

Karáthföld 1850 október 10-i határleírása, szöveghű feldolgozásban

 

Gersei birtokosok a Parzellen-Protokoll szerint (1858)

 

Leirása Karátföld adóközségben létező dűlőknek és mezőknek (1860)

 

Leirása Gersei ·/.hegyhát·/. adóközségben létező dűlőknek és mezőknek (1876)

 

Kivonat Vasvármegye törvényhatósági bizottságának, 1926. május 17-i jegyzőkönyvéből

 

Építési telek leírása,  gersei "emeletes" iskola 1929. július 24.

 

A Vasvármegyei közgyűlés véghatározata Karátföld és Gerse egyesítését sürgető belügyminiszteri leírat ügyében. (1937)

 

Gerse község hároméves terve (1947)

 

"A Belügyminiszter ur ...nevét Gersekarát    névben állapította meg" (1950.12.02.)

 

Felszólítás az egyesülés végrehajtására (1951.01.10.)

 

Vágási engedély   (1952)

 

Kiegészítő kulturstatisztikai adatok (1968)

 

Felhívás

 

 

 

 

vissza a Mozaikképek... oldalra

 

vissza a főoldalra