A másik történet:

„Vagyunk, az Ifjú Gárda”

 - néhány fejezet a gersekaráti Ifjú Gárda raj történetéből

 Mi is volt az Ifjú Gárda?

1957 március 21-én megalakult, vagy ahogy akkortájt mondták, „zászlót bontott” KISZ. Ez, az  akkor a hatalom megszilárdításáért küzdő MSZMP ifjúsági szervezete volt. Mivel nem volt nemzeti egység az ’56-os harcok után, szükségessé vált egy „R”-Gárda megszervezése.

Maga a név is mutatott az újra kezdés igényére, hiszen 1945-ben, a koalíciós harcok alatt nevezték így az MKP[50] kékinges, vörös nyakkendős rendező gárdáját. Ők biztosították a párt rendezvényeit. Kemény legények voltak, akik alapvető kiképzés nélkül, mondhatni lelkesedésből tartották oda arcukat, de öklüket is a zavarosban halászóknak. Egy idő múlva, elsősorban a rendőrség kezdte alapvetően felkészíteni az R-gárdistákat. Felkészítésük során tanultak önvédelmi fogásokat, kordon vonását s más, eszköz nélküli, karhatalmi feladatokat. Ebből a társaságból alakult ki az Ifjú Gárda magja.

Telt, múlt az idő, a politikai helyzet normalizálódott. Az önvédelmi fogások, elvezetés, kiemelés mellé feladattá vált a koszorúzások, díszelgések megtanulása is. Hogy még egységesebb formája legyen, a hatvanas években a piros, fehér „R” betűvel díszített karszalagot felváltotta a sötétkék orkán dzseki, a hasonló anyagú Lenin-sapka, az IG új jelvényével ékesítve. Ennél csak a magyar farmerből, „szegedi golyóálló”-nak titulált, merev anyagból készült „gyakorló” volt rondább. De legalább volt!

Már a hatvanas évek végén elkezdődött a Gárda szakosodása. Létrejöttek rendőri, határőri, tűzoltói, majd munkásőri, katonai, polgári védelmi szakág speciális feladataival foglalkozó alegységek. A Gárda szervezete teljesen katonai volt. A rajok szakaszokat, azok – általában városonként századokat alkottak. Ennél magasabb egység nem létezett az Ifjú Gárdában. Megyénként parancsnokságok álltak fel, amelyekben képviseltetve voltak a megyében működő fegyveres erők és szervezetek összekötői mellet a Vöröskereszt és a Polgári Védelem képviselői is. A politikai vezetést a megfelelő szintű KISZ-bizottságokon keresztül gyakorolta a párt.

Komoly, éles bevetésen is voltak a gárdisták. Ilyenek voltak a különféle természeti csapások elleni védekezésbe bevont IG alegységek. / 1965-ös árvíz, 1977-es, 1989-es földrengések, száj- és körömfájás járvány kordonjai, vízi mentés…/

A gárdisták életkora / 14+év / miatt elsősorban a középiskolák voltak az Ifjú Gárda szervezési bázisai. Nagyon kevés volt a lakóterületi alegység. Ennél ritkább – szinte nem is létezett – IG alegység, faluhelyen.

Jellemző volt a szakmunkásképzős és szakközépiskolák tanulóiból szervezett, általában szélsőbalos szellemű rajok / szakaszok szervezése. Viszonylag kevésbé karakteresek voltak a gimnáziumokban szervezett alegységek. (Ezeknek a legkomolyabb feladata a szalagavatón illetve a nyílt napokon adott tájékoztató szolgálat, koszorúzások, ). Az iskolai keret ugyanakkor csapdának is bizonyult. Kényelmes volt és csakúgy hatástalan, mint az általános iskolákban az ülésrend alapján szervezett úttörőőrsök „működése”.

 Első emlékeim az Ifjú Gárdáról.

 

Gyerekkoromban, sokszor láttam a különféle koszorúzások alkalmával ifjú gárdistákat. Majd eljött 1974. Ekkor nagyanyám tanácsára nem jelentkeztem a Gárdába. Az ő szakértői véleménye, akkor még, döntő volt: „Az olyan, mint a leventék voltak. Majd, jól kivisznek benneteket Szibériába!”

1977 május 8-án, teljesen személyes okok miatt, részt vettem egy IG Szemlén, Körmenden. Nem volt túl nagy siker, hiszen nem a feladatok megoldása volt számomra a legfontosabb. Volt viszont romantikája annak, hogy az esti szürkületben, egy katonai teherautóval jöttünk vissza Hegyaljáról, Körmendre. Tetszett a hangulata a Gárdának. Kissé nyers, esetleg durva, de feltétel nélkül őszinte, gyakorlatias csapat volt. Ezután csak néhány tanítványomról tudtam, hogy gárdista. Majd 1984 körül kezdtem elgondolni, hogy meg kellene szervezni a „leszerelt” ÚG-sekből egy IG rajt. A gondolatot néhány tétova kísérlet követte. Ez azonban nem öltött szervezett formát. Végül, 1985 végén jöttünk először össze, azzal a céllal, hogy megalakítsuk a gersekaráti területi Ifjú Gárda rajt. Sok készülésre nem volt szükség, hisz a csapat többségének még közeli élmény volt az ÚG-s kiképzések anyaga.

[50] MKP: Magyar Kommunista Párt

 

 

Következő fejezet

Vissza a Mondhatsz bármit... oldalra

Vissza a főlodalra