Soproni adókerület                                                                                  számú becslő járás

                 Vasvári járási biztosság

                                Steuer Discrit                                                                            Schätzungs Bezirk Nr.

                                Bezirks Kommissariat

                                                                           A létező adótelekkönyv kiigazítása folytán

Leirása

Karátföld adóközségben létező dűlőknek

és mezőknek

Beschreibung

                            der in der Steuergemenide                                                                           vortommenden

Flurmarkten oder Riese

 

Tételszám

Bost Nr.

Neve az egyes

Benennung der einzelnen

Dűlőnek

Fluren

 

mivelési ágnak

Kulturgattungen

Egyéb tulajdonságok

SonstigeSigeschaften

Mellyek a dűlőket bélyegzik

Welche die Flurennachweisen

1.

Belsőhely 

Házak,gazdasági épületek, konyha és gyümölcsös kertek

é szőllö

 

2.

Bakos /javítva Babos/- kert

szántó

I

Szántóföldek

és legelők

A’ szántóföldek megtermik a gabnának mint a’ négy nemét, Kedvező idővel kieláégítő termést adnak rendesen. minden negyedik évben trágyázottak, és így folyamatosan használtatnak, földminőségük és fekvésük különféle, néhol vízmosásosak is.

A’ Legelők mező elhagyott mívelés alul kivált szántó földből állnak, ’s igen silány használatot nyújtanak.

3.

Kő Erdő

Erdők

é szántó I, II

Tölgyfa nagyrészben csepötékból állanak, makkot ’s gubacsot igen gyéren terem, rosz legelőt nyujtanak.

4.

Geregnye

Szántóföldek I, II

 

Részben hasonlók 3ik számu düllőbeliekhez, részben pedig mint fekvésre mint földminőségre nézve ugy a1 termés Képességre azoknál alább állanak, vannak köztök nagyon rossz vízmosásos földek is.

5.

Cserhatát

I, II

Erdő

 

Az előtte álló düllőbeliekkel egyenlők

6.

Sárfői erdők

Erdő

é szántó, legelő

Hasonló a 3ik számu düllőbeliekhez.

7.

Kökényesi dűlő

III

Szántóföldek

Legelők

és

Erdők

 

A’ rosszabbak közé tartoznak, ugaroltabbak és trágyázás után is csak Rozsot utánna zabot termi, a’ termése közönséges.

Az erdők és legelők hasonlók, mint a’ 2ik és 3ik düllőben emlitők.

8.

Tamás erdő

Erdők

Rétek II

é szántó II, III legelő

Az erdők a 3ik szám düllőbeliekkel egyenlők.

A’ Rétek egyszeri kaszálás mellett vegyes takarmányt nyujtanak csekély mennyiségben árvizeknek kitéve, igen eliszaposodnak.

9.

Kecskeháti-dűlő ?

III

Szántóföld

é szántó II

A 7ik számu düllőhőz hasonlók.

10.

Nagy Sárfő

III

Szántóföld

rét II

A 7ik számu düllőhőz hasonlók.

11.

Kis Sárfő

III

Szántóföldek

Rétek II

 

A 7ik számu düllőbeliekkel megegyeznek.

Rétek a’ 8ik düllőbeliekhez hasonlók.

12.

Szénégető

II

Szántóföldek

Rétek II

 

A’ szántóföldek egyedül Ros, és zabbal vetettetnek, néha trágyázás mellett kukoriczát és kolompért teremnek egy részben ugaroltatnak. A’ Rétek a 8ik düllőbeliekhez hasonlók.

13.

Hathold

I

Szántóföldek

Mind legjobbak közé tartozók hasonlók a’ 2ik számu düllőbeliekhez hasonlók.

14.

Kecskehátalla

I

Szántóföldek

és

Rétek I

A’ 2ik számu düllőbeliekkel egyenlők.

 

A’ Rétek a’ 8ik számu düllőbeliekhez hasonlók.

15.

Kisegerszegi

III

Szántóföldek

Rétek II

és Erdők

A’ 7ik számu düllőbeliekkel egyenlők.

A’ Rétek 8ik számu düllőbeliekhez hasonlók.

Az erdők csak csepöték, jobbára legelőük használtatnak.

16.

Bükihegy

I, II

Szántóföldek

Rétek I

Erdők

Szöllők

A’ szántóföldek már a hegy lábainál fekvők, részint a’ szöllők végeiben részben a 2ik részben a 7ik düllőbelekkel egyenlők.

A’ Rétek a legjobbak közé tartoznak.

A’ Szöllők rossz fekvéssel bírnak és savanyú bort teremnek.

Az erdők csak csepöték.

17.

Mozsárluki

II, III Szántóföldek

 

A 4ik számu düllőbeliekhez hasonlók.

 

18.

Ganajosmegye

II, III Szántóföldek

 

Szinte az előttevaló düllő.

19.

Kis Szöllőhegy

I, II, III Szántóföldek

 

Egészen 2ik számu düllőbeliekkel megegyeznek.

20.

Sárvizi rétek

II Rétek

 

Egyszeri kaszálás mellet gyér, rosz iszapos takarmányt nyujtanak.

21.

Büki dülő

II Rétek

é szántó  III

legelő

 

Szinte, mint a 20ik düllő.

22.

Nyárkás

I II

Szántóföldek

 

A rozs és zabbal vettetnek, trágyázás mellett kukoricza és kolmpér is terem vele.

23.

Haraszt

I, II,

Szántóföldek

Hasonlók a 4ik számu düllőbeliekhez.

24.

Szifai dülő

I

Szántóföldek

Hasonló a’ 2ik számu düllőbeliekhez

25.

Kis Rét

I  Rétek

Kétszeri kaszálás után jóminőségü de kevés takarmányt nyujtanak, fekvésök nem egyenlő ’s az okozza a külömbséget.

26.

Szifa alatti

II

Szántóföldek

Hasonlók a 22ik számu düllőbeliekhez.

27.

Kis Rét

II Rétek

 

Egyszeri kaszálás mellett savanyú, csekély termést nyujatanak.

28.

Sárgaföld

I, II,

Szántóföldek

I  

Rétek

Hasonlók a 12ik számu düllőbeliekhez.

a’ 25ik dülővel egyeznek

29.

Alsó Telek

I

Szántóföldek

A legjobbak közé tartoznak a’ határban a’ gabna mind  a ’négy  nemét megtermik s, kielégítő termést adnak.

30.

Csonkai

Legelő

szántó II

A’ legelő faiskolának használtatik

- az erdők már említtettek

31.

Felső telek

I, II, III Szántóföldek

 

Részben hasonlóak a 24ik számu düllőbeliekhez, azonban mind fevése, mind termőképessége sokkal alább áll azoknál.

 

                                 A hely színen tett vizsgálat alkalmával helynek és a tény állással meg egyezőnek találtatot

 

                 Karádföld Július 10/860

                                                                                                                                      Gu…… János

                                                                                                                                     fell szóll: viz: biztos

                Kiigazítván érvényes marad

                 Karádföldön 30/4 1876

                 Igazoltatik:

                                         Szabó Sándor                                              Gombos Ferenc

                                          MKRb biztos                                              elnök

                       Átvizsgálta                                                                     Németh Mihály

                      Szombathelyen 1877 Martius 11-én                                       ügyvezető

                                                                                                 Vag György bizosagitag

                                                                                                Mihók János bizotsági tag

                                       Hoffer József                                      Nagy János bizot ságtag

 

 

 

*A színek az aláírásoknál olvasható személyek utólagosan tett javításait, bejegyzéseit jelölik.

                                                                                                             (Pintér György)

vissza a Helytörténet oldalra