KIVONAT

 

Vasvármegye törvényhatósági bizottságának Szombathelyen, 1926 évi május

                                    hó 17-én folytatva tartott évnegyedes rendes közgyűlés jegyzőköny-

                                    véből.

 

                                  4 6 2 5  ai. 1926.

                                   ----------------------------- szám.

                                   438. kgy. 1926

 

                                   Sárfimizdó, Karátföld és Gerse község képviselőtestüle-

                                    tének határozata egyesülésük tárgyában.

 

VÉGHATÁROZAT

------------------------

                                   Vasvármegye törvényhatósági bizottságaezen szabálysze-

                                     rüen hozott kellőképpen kihirdetett és felebbezéssel meg nem támadott

                                     képviselőtestületi határozatokat tudomásul veszi.

                                                                        Miről a vasvári járási főszolgabíró útján Sárfimizdó,

                                     Karátföld és Gerse községeket értesíti.

 

 

                                                                                                          Jegyezte és kiadta:

 

                                                                                                             vm. tb. II. főjegyző

 

                                    (Kézbesítve: 1926. aug. 30.)

 

vissza a helytörténeti segédlet oldalra