Egy réges-régi kotta

 

A helytörténeti kutatások során került a kezembe a Gersei Plébánia 1726-ban megnyitott keresztelési anyakönyve. Sok, érdekes adatot tartalmaz.

Érdekes azonban nem csupán a tartalom, hanem az anyakönyv borítója is. Az anyakönyvet, más néven Matriculát, ugyanis egy régi énekes könyve egyik lapjába kötötték bele.  Ez ugyanis egy nagyon régi dallamot tartalmazó irat. Egy egyházi énekeket tartalmazó kódex részlete, úgynevezett szekvencionáléja.

Kiss Gábor, a MTA Zenetudományi Intézet Régi Zenetörténet Osztály osztályvezetője szerint, a neki elküldött fényképek alapján a következő adatokat olvasta ki:

 

"... vlsz. a 15. sz. első feléből való, és a mise szertartásának énekeit tartalmazó könyv része volt. Pontosabban: a részlet a kódex végén található ún. szekvencionále egy lapja. A kottázása a kornak megfelelő gótikus hangjegyírás egyik fajtája (az ún. metzigót notáció), amelyet ebben az időben széles körben használtak az ország különböző területein, önállósódó városaiban (pl. a Felvidéken). "

 

Ezek alapján az anyakönyv borítója több, mint 600 esztendős.

 

vissza a  mozaik képek oldalra