Pártok Gersekaráton

 

A koalíciós időszakban működött a Nemzeti Parasztpárt

1949-1956 között a Magyar Dolgozók Pártja

1957-1989 a Magyar Szocialista Munkáspárt

időszakosan működött a 90-es években a Független Kisgazda Párt egy csoportja

 

 

2. 5.Társadalmi szervezetek Gersekaráton, 1945-től napjainkig,

(a teljesség igénye nélkül!)

Ahogy korábban, a községek lakói, a II. világháború után is részt vettek különféle szervezetek munkájában.

A háborút követő koalíciós időszakban Gersén működött az

EPOSZ /Egyesült Parasztfiatalok Országos Szövetsége/A községi képviselőtestület 1950-ben, 100 forint értékben, vásárolt focilabdával támogatta a szervezet helyi csoportját. Az EPOSZ ezidőtájt, mezitlábas bajnokságot szervezett és sokat tett a falvak sportéletének szervezéséért.

MINSZ /Magyar Ifjúság Népi Szövetsége/ ugyanekkor Gerse községtől 1250 és Karátföld községtől ugyanekkora támogatásban részesült.

Az egypártrendszer idején szinte minden országos, ifjúsági, politikai szervezetnek voltak Gersekaráton helyi csoportja.

Dolgozó Ifjúsági Szövetség (DISZ) az 50-es évek elején, a „Rákosi-rendszerben”, 1950-56-ig működő szervezetnek helyben is volta alapszervezete.

Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség: 1957-től, a 14-26 év közötti korosztályt szervezte. Társadalmi munkákat, politikai oktatásokat, kirándulásokat, táborokat szervezett. A 80-as évek közepén, a helyi, „Ságvári Endre” alapszervezet elnyerte a KISZ KB Vörös Selyemzászlóját, a legmagasabb, közösség számára adható kitűntetést. Elődszervezete a Dolgozó Ifjúsági Szövetség, a DISZ volt.

Hazafias Népfront: tömegmozgalom. Az egypártrendszer idején, a párton kívüli lakosságot szervezte a hivatalos politika támogatására.

Magyar Úttörők Szövetsége: úttörőcsapat, 1948-tól működött. A 6 -14 évesek tevékenységét szervezte. Nyaranta, lehetőség szerint, táborozásokat szervezett. 1957. június 27-én kiadott működési engedélyében az 1746. számú II. Rákóczi Ferenc úttörőcsapat elnevezést hagyták jóvá. 1985-ben elnyerte az Országos Tanács Dicsérő Oklevelét.

Ifjú Gárda: 1985 augusztusában alakult szervezet, az egykori úttörő gárdisták legaktívabbjaiból szervezett honvédelmi raj. Legjelentősebb eredménye, az 1986-ban a pécsi országos szemlén elért 2. helyezés.

Magyar Honvédelmi Szövetség: a honvédelmi nevelést a katonai elő- és utóképzést szolgáló szervezet, ami a Honvédelmi Miniszter irányítása alatt állt. Falunkban lövész szakága működött, amely komoly sikereket ért el a különféle lövészversenyeken.

A fenti szervezetek a rendszerváltozás után vagy megszűntek, vagy felfüggesztették működésüket.

Nem politikai alapú szerveződések:

Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Minden községben szervezett tűzoltásra felszerelt csoport. Felszerelésüket az állam biztosította.

Kézimunka szakkör: A Művelődési Ház keretén belül működött, több kiállítást rendezett az elkészített munkákból.

színjátszó kör: többször elindult, alapvetően kisebb színdarabok és a társadalmi ünnepekre műsorok adására szerveződött közösség. Fénykorát a 60-as években élte. Ekkor a csoport a környékbeli falvakban is több előadást tartott.

Ifjúsági Klub: az általános iskolából kimaradt fiatalok szerveződése. Vetélkedőket, kirándulásokat, túrákat szerveztek a klub keretében. Nagy rendezvényei a 70-es évek végén voltak pl.: kirándulás Egerbe. Jelenleg, ezen a néven működik a Gersekarátért Baráti Kör ifjúsági csoportja.

fotószakkör: A 70-es évek elején a helyi állatorvos által elindított szakkör. Később többször sikerült újra indítani. Felszerelését a Művelődési Ház biztosította. 1993-ban, rövid időre újra működött.

Sportegyesület: több formában, néven működött, Ezen a néven, 1991 óta működik napjainkban is. Alapvetően a labdarúgás a fő sportága. Elnöke: Azanger János Az egyesület színei: a piros –fekete.

A Gersekaráti Iskola Tanulóiért Alapítvány: alapcélja az iskola tanulóinak támogatása, lehetőségeinek bővítése.

A Gersekarátért Baráti Kör: 1999. november 13-án alakult. Elnöke: Pászthory Istvánné. Taglétszáma (2005): 34 fő

Alapvető célja a helyi értékek megőrzése, rendszerezése, kiadványok készítése, népszerűsítése.

Gersekaráti Kötélugró Diák Sportegyesület: 2001-ben alakult. A helyi iskola jelenlegi és egykori tanulói alkotják.

Vezetőjük: Fazekasné Mittli Piroska Taglétszám: 21 fő

Máltai Szeretetszolgálat: a 90-es évek elejétől működik a karitatív szervezet helyi csoportja. Elnöke: Hári Antalné dr.

Adománygyűjtő és segítő akciókat szervez.

Vöröskereszt: hosszú ideig komoly felnőtt csoporttal működött. Jelenleg, helyi szervező munkáját az iskola, vöröskeresztes szakkörös, tanulói végzik. Különféle versenyeken képviselik falunkat. A szakkör vezetője: Pintér György

Gersekaráti Polgárőr Egyesület: 2002. december 7-én alakult. Jelenleg 42 főnyi aktív tagsága van. Vállalt feladata a község közrendjének, közbiztonságának őrzése és környezetének védelme, a helyi rendezvények biztosítása. Az ő munkájuknak köszönhetően Gersekarát volt 2004-ben a „Legbiztonságosabb Falu”. Elnöke: Nagy Balázs.

Gersekaráti Makettépítő Kör: 1994-óta megszakításokkal működik. Körvezető: Pintér György. Taglétszáma változó. Tagjai az általános iskola mai és egykori tanulói. Több kiállítást szerveztek. A Kör tevékenységéről bővebben a A GeKarMa oldalán olvashatsz.

Tekeklub Egyesület, 2005 elején alakult. Taglétszáma 15 fő. Elnöke: Sály Frigyes

„Sárvize” Horgászegyesület 1993-ban alakult. Taglétszáma: 59 fő Alelnöke: Garas Kálmán

 

 

Vissza a Helytörténeti segédlet oldalra

Vissza a Mozaikképek oldalra

Vissza a főoldalra