Válaszok 9 urbéri kérdésre

 

2. Az örökös jobbágyok, szokás szerint szolgálnak. – A szabad elmeneteliek pedig

földjük és rétjük arányában szerződés szerint robotoltak vagy árendát fizettek.

 

3. Az árendások és a contractusbeliek  is adtak az uraságnak egy helyes gazda 12

tojást, 2 csirkét, 12 csigát,  a fertályosok arányosan kevesebbet. Mogyorótermés és

vargányászás idején is szám nélkül többet-kevesebbet, a termés sze-

rint és a tisztek akarata szerint. Kenderfonást is szolgáltatta ha jó a termése

volt az uraságnak többet, 3-4 fontot is. Árendások csak pénzben szolgáltak.

 

4.-5. Tűzrevaló fájuk és épületfájuk elegendő van. – Szőlőhegyük nincs, ezért

Sz. Mihálytól karácsonyig korcsmáltatnak, sőt kevés árendáért egész esztendőben

is árultak bort.- Legelő elegendő.- Örökös jobbágynak az uraság is adott mar-

hát, ha pedig megdöglött elegendő volt a bőrét bevinni.- Szántóföldjük több-

kevesebb volt. sose olvasták mennyi mag ment bele. Réteiken, némelyiken sarjút

is kaszálnak. Sásossat.

 

6. Robotukat gyalog vagy 2-2 gazda összefogott marhával, de ha szükség volt

akkor egy gazda is 4 ökörrel szolgált hetenkint. Oda-visszajövet robotba nem

nem számított.

 

7. A kilencedet készpénzzel fizetik.

...

9.  14 szabad elmenetelü jobbágy van, a többi örökös. Akik más nagyon hosszan  

laktak ott, Vargya János tiszttartó, bár szabadelmenetelünek mondták magukat

törvényes praesciptio szerint örökös jobbágynak mondotta.    -1767-

 

                                       (GERSE I I. k. 25.sz. Ad.nr.9. Cottus  Dastri –ferrei)

 

vissza a Dokumentumok a múltból aldalra