Vágási engedély

 

Az ötvenes évek legnehezebb időszakában a gazdák számára az állam beadási kötelezettséget írt elő. Ez, gyakorlatilag minden mezőgazdasági termék, hatósági áron, az államnak történő beszolgáltatását írta elő, bizonyos kvóta szerint. Ha valaki a beadástól eltérően, saját felhasználásra kívánt pl.: disznót vágni, annak ezt be kellett jelentenie és erre engedélyt kellett kérnie. Ha ezt elmulasztotta, büntetést kapott.

 

Begyűjtési Minisztérium                                               140. sz. nyomtatvány

Ezt a vágási engedély a községi vagy városi begyűjtési megbízott állítja ki

Gersekarát                              község (város) begyűjtési megbízottja.

Nyt. szám: ………….                                                  Sorszám: X 0,688. 141.

Magánháztartási sertésvágási engedély

egy sertés levágására

                                                ……………………*…(név)                   G.                  (község, város)

                                                ………………………… utca    ………….házszám alatti lakosnak engedélyt adok

                                               arra, hogy az   195..../195....-ös   gazdasági évre   5.  tagú háztartásának fogyasztása

                                               céljára egy sertést levágjon.

                                                              Érvényes:195.. évi                          hó         -ig.

                                                          Nevezett a fenti gazdasági évben ezzel a vágási engedéllyel együtt   1 db

                                               sertés levágására kapott engedélyt.

                                                         Nevezett köteles a levágott sertés után ………kg. továbbá sertésbeadás helyett

                                                ………..kg, összesen ……… kg  közfogyasztásra alkalmas, gondosan kezelt, idegen      

                                                anyagoktól mentes, olvasztott sertészsírt a vágástól számított  3  napon belül, a vágás 

                                                helyén, a községi zsírgyűjtőnek hatósági áron beadni.

                                                Gersekarát, 195……………évi ……….hó ………. napján

                                                                                                                               …………………………….

                                                 Kiállítási díj 1 forint                                                                 aláírás

 

 *Az engedély természetesen nevet is címet is tartalmazott, de a személyiségi jogok tiszteletben tartása nem engedi e nevek nyilvánosságra hozását!

 

vissza a Helytörténeti segédlet oldalra