Vasvármegye 2583/96. sz. építési szabályrendeletének 3. §-ához

 

Az építési telek leírása

 

1. Az építkezés Gerse községben Fő utcában s az utca nyugati oldalán fog eszközöltetni, s a szomszéd telek tulajdonosai: minden oldalról a község.

 

2. Az építési telek talajviszonyai: kötött agyagtalaj

 

3. Az építési telket posványok nem veszik körül.

 

4. Az építési telek határvonalai egyenkint cca. 30 méter széles és cca. 30 méter széles

 

5. A tervezett épület rendeltetése, illetve községi elemi népiskola és tanítói lakás céljára fog felhasználtatni.

 

6. A tervezett épület az építési vonalban fog emeltetni, s az épület  az útárok külső szélétől, az úttöltés lábától 2 méter távolságban fog felállíttatni.

 

7. Az építési és a szomszéd telken vannak épületek északi irányban cca 12 méterre a tervezett épülettől illetve az építési telek határvonalától.

 

8. Az előző pontban említett épület lakóhely: tégla anyagból és állószéklábas szerkezetű tetővel van építve, s a tető cserépzsindellyel van fedve.

 

9. A tervezett épületnek lesz pincéje és iskolai célra lesz felhasználva.

 

10. A lakás színvonala (padozata 0.60 méter magasságban van tervezve.

 

11. A falak tégla anyagból, és 0.54 méter vastagságban építtetnek.

11/a. Milyen anyagú rendszerű és hány kémény lesz az épületen: téglából 2 cylinder

 

12. Az épület legkisebb helyisége 2.36 méter hosszú, 3.50 méter széles és 3.20 méter magas lesz, legnagyobb helyisége pedig 10 méret hosszú, 6.30 méter széles és 3.60 méter magas lesz.

13. –

 

14. Az épület legkisebb ajtaja 100 centiméter széles és 200 centiméter magas, a legkisebb ablaka 100 centiméter széles és 50 centiméter magas lesz, míg a legnagyobb ajtaja 130 centiméter széles és 270 centiméter magas, legnagyobb ablaka 100 centiméter széles és 200 centiméter magas lesz.

 

15. A tervezett épületnek tetőszerkezete állószéklábas, műpala anyaggal fog a tető fedetni.

16. –

 

17. A melléképületek 4-5 méterre fognak állani a főépülettől.

 

18. a tervezett épülettől: kút 3 méterre, trágya-, szemét-, és pöcegödör 8 méter távolságban míg a szomszéd telektől 8 méterre fognak felállíttatni.

 

19. Az előző pontban említett  kút, trágya-, szemét-, és pöcegödrök az építési és a szomszéd telektől déli irányban és a szomszéd telektől 8 méterre feküsznek.

 

20. Az építési falak előtt rendes járda még nincs.

 

Kelt: Gersén, 1929. évi július hó 24. napján

 

                        Kiss István                                                                       ifj.Cseresnyés Mihály

                        körjegyző                                                                                  házépítő

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                 A tervezett építkezés ellen semmiféle tekintetben kifogás nem emelhető, az építési engedély megadását véleményezzük.

 

Gerse 1929. július 24.-én

A község, mint szomszéd nevében

 

                                                 Kiss István                                  Járfás István                                        ifj.Cseresnyés Mihály

                                                      jegyző                                  tűzoltóparancsnok                                              bíró                                      

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bizonyítvány

 

Gerse község elöljárósága igazolja és bizonyítja, hogy

a községben épülendő községi iskola és tanítói lakás felé-

pítése ellen közegészségügyi, tűzrendészeti, közlekedési,

közrendőri és magánjogi szempontból – tekintettel arra

is, hogy az építkezés a szomszédok érdekét és jogát nem

sérti – kifogásunk nincsen. –

Az engedély megadását véleményezzük.

Gerse 1929. július 24.-én

 

                                                                         Kiss István                                                ifj.Cseresnyés Mihály

                                                                              jző                                                                     bíró                                      

 

vissza a helytörténeti segédlet oldalra