Az egyik történet:

 

Az Úttörő Gárda, ahogy mi éltük meg..

 

A kezdet

 

Az első, a fegyveres testületekkel kapcsolatos rendezvényt 1979 szeptemberében, a körmendi határőr laktanyában szerveztük. Akkor szeptember 29-én ünnepeltük a Fegyveres Erők Napját, ami a pákozdi csata[3] évfordulója. Ilyenkor laktanya látogatások, akadályversenyek kerültek megrendezésre. Iskolánkból 29 gyerek, jómagam, és mint sofőr, Boros Pali, mentünk Körmendre. Akkor ennyi volt a honvédelmi nevelés. Egy év múlva néhány határőr jött és kutyabemutatót tartott. Sokáig ezt nem lehetett folytatni, hiszen a határőröknek volt elég ellátni való iskolájuk. A határ menti úttörőcsapatokat patronálták ők. Így nem látszott, mi is lesz a folytatás. 1981-ben pedig „rókavadászat” volt, Márton Zoli szereplésével, majd csaknem felgyújtottuk az erdőt egy jelzőrakétával.

Közben 1979. június 2-án történt valami, ami megváltoztatta a továbbiakat. Néhányan az iskolából elindultak gyalogtúrára, a szomszédos Döbörhegyre. Ez volt az a pillanat, amelyik elindította a folyamatot, amely az Ifjú Gárda munkásőr szakág országos 2. helyezésére vitte csapatunkat. Addig még eltelt nyolc esztendő. Ezalatt, persze nem unatkoztunk! Pár évvel később – 1982-ben - egy tavaszi délutánon megszólalt a telefon a karátföldi iskolában. Kramli Imre, az akkori körmendi úttörőelnök telefonált. Ismerte a „TÚRÁZÓK” csoportját, hogy nincs előttük akadály és eléggé edzettek sok feladat ellátásához. A telefonüzenet lényege az volt, hogy április 7-8-án Sótonyban, akadályverseny lesz, a Munkásőrség megalakulása 25. évfordulója alkalmából. A körmendi járásban, akkor nem volt bevethető munkásőr-ÚG alegység, így nekünk kellene a területet képviselnünk. Sótony, a kemenesháti kisközség. A község határában, a Herpenyő és a Kemeneshát között feküdt az a völgy, amelyet a Munkásőrség gyakorló terepként és lőtérként használt.

Nem várnak tőlünk csodákat. Készíteni kell egy tablót, a munkásőr szakkör munkájáról – ilyen az iskolában sem, az úttörőcsapatban sem működött! Ezen kívül riportot kell készítenünk egy alapító munkásőrrel. Ez, ha jól emlékszem egy keddi napon történt – bár esküdni nem mernék rá!  Maga a verseny pénteken és szombaton volt. Így volt a felkészülésre úgy három vagy csak két napunk. Csütörtökön beállított édesapám régi barátja, Vizi Laci bácsi, aki alapítója volt e fegyveres testületnek. Nem jött egyedül, hanem, két másik munkásőrrel együtt. Magáról, a Munkásőrségről sem tudtunk szinte semmit. Az ő akcióik általában nem a nyilvánosság előtt zajlottak. Nos, Laci bácsi mesélt nekünk 1957-ről, amikor még élő valóság volt a fegyveres harc a rendszer mellett illetve ellen. Magnóra vettük mindezt. A végére három kívánság került. Az első kettő akár ma is megvalósulhatna. A harmadik: „ … hogy ott állhassak előttetek akkor is, amikor ifjú esküt tevő munkásőrök lesztek.” Ez ma már nem valószínű, de akkor annak látszott. Aztán Soós Tibor – a körmendi zászlóalj parancsnoka - adott elő néhány dolgot a Munkásőrség szolgálati beosztásairól, harceljárásairól, felépítéséről. Majd fegyvertechnikai foglalkozást vezetett Maár Kálmán, a körmendi „Brodorics Ferenc” munkásőr-zászlóalj fegyvermestere. A foglalkozás végén megbeszéltük, hogyan jutunk el Sótonyba, a verseny színhelyére.

Április 7-én reggel indult velünk egy UAZ terepjáró Sótonyba. Beérkezés után elfoglaltuk a szállásunkat. A raj parancsnoka Deáki Margit volt. Nemsokára enni kaptunk, majd kiállítottuk azt a tablót, amely a munkásőr-szakkör munkáját lett volna hivatva bemutatni. Ezt előző este a Deáki-ház nagy szobájában raktuk össze. Este elő kellett adnunk a műsorunkat. Ez egy csasztuska volt. „Ócska busszal keltünk át a hegyháti földeken, azt hittük, hogy a győzelem magától is megterem. Ollé, ollé éjja…” Ez volt a szövege a nagy sikert aratott dalocskának. Eddig megvolnánk. A pontjaink nem voltak rosszak! Vacsorakor nem kis feltűnést keltve vonult be az egyforma melegítőbe öltöztetett,  „Matula” csapat. Ezt a nevet mi adtuk a formaruhás Népfront utcai Iskola csapatának, Szabó Magda népszerű regénye[4] alapján. Nagyképű, utálatos társaság volt. Kísérőjük, Molnár munkásőr rpk. Méltó volt a csapatához.

 Ő a megtisztelő „Drakula” nevet érdemelte ki tőlünk. Nagyon magabiztosak voltak. Minket, kis esélyteleneket ez borzasztóan idegesített. A műsor után szabad idő volt, majd tábortűz lángja világította be a bázis barakkjait, vetett sejtelmes fényt az őrtoronyra és a környező fákra. Majd elcsöndesedett a környék. Egyetlen ember volt, aki ezalatt az idő alatt bátorította a csapatot – Kovács Margit.[5] 

Eljött a második nap, április 8. Ezen a napon terepverseny volt a program. Itt az 1. számmal mi indultunk elsőként. Tájolás, tereptan, elméleti kérdések, terepkutatás, elsősegélynyújtás és fegyverismeret voltak a feladatok. Ment is, nem is. Eléggé hiányos volt a tudásunk. Ráadásul eleredt az eső is. Végül az eredményhirdetés nem volt örömmámor. 5. helyet értünk el. Messze voltunk attól a szinttől, ami elég lett volna komolyabb eredményhez. Viszont a csapat túrázókból állt.[6] Már a hazaúton elhatároztuk, hogy amint lehet, visszavágunk a „Matulá”-nak.

Harc a fennmaradásért

- megalakul az ÚG –

A hazaúton, a munkásőrök UAZ-ában eldöntöttük, hogy ez így nem maradhat. Ott, Sótonyban, megtudtuk, hogy  egy hónap múlva Szombathelyen újabb versenyen szállhatunk szembe a „Matulá”-val. 1982 áprilisát írtuk ekkor. Az egy hónapot jól használtuk fel. Sok olyan dolgot tanultunk meg, amiről korábban fogalmunk sem volt. Segítettek a munkásőrök. Fegyvertechnikában, alakiban, szakirányú elméletben hallgattunk előadásokat, tablókat készítettünk. Ismerkedtünk az elsősegélynyújtás, honvédelmi törvény elméletével és gyakorlatával.  Lőni tanultunk. Több száz légpuska lőszert pazaroltunk el a karátföldi iskola udvarán. Ezeket a körmendi MHSZ-től kaptuk néhány komolyabb légpuskával együtt. Így készült csapatunk a szombathelyi ÚG - szemlére. Mivel páros évben voltunk, szakági versenyek kerültek sorra. A páratlan évben általános szemle volt.

Eljött a verseny ideje, 1982. május 22. - 23. Miután két napos versenyről volt szó, a raj felpakolva indult el a fél hetes vasvári busszal. Már a buszon látszott, hogy baj van, és nem kicsi. Ugyanis a tíz helyett kilenc versenyző foglalt helyet a buszon. Márpedig a kiírás szerint létszám hiány 30 pont levonással jár.

No, de addig még előttünk állt a verseny két napja. Kicsit elveszettnek éreztük magunkat a két kollégiumban. A lányok a Hámánban, a fiúk a Péterffy Kollégiumban. Nagy volt a nyüzsgés. Mindenféle fegyveres és fegyvertelen szervezetek emberei rohangáltak, intézkedtek, utasítottak, rendezkedtek. Akkor még nekem sem volt fogalmam arról, milyen feladat 2-300 felnőtt és gyerek elszállásolása. A csapat,[7]két részre szakítása nem volt a legszerencsésebb megoldás. Végül egyszerűen megoldottuk a dolgot. A program főhadiszállásaként működő Péterffy Kollégiumba gyűltünk össze. Itt töltötte ki a társaság az első, elméleti feladat lapját. Eléggé összeszedett volt a raj, hiszen szerettek volna jól szerepelni. Nemsokára a megnyitó ünnepségre vonultunk. Ezt az MMIK előtti téren rendezték meg. Itt a raj kitűnt fegyelmezett, alakias mozgásával, egyöntetűségével. Az egyenruha mellett a Túrázók kék sapkáját hordtuk. Mindenféle alakiságot felrúgva, ezen az ünnepsége, a rajparancsnok / rpk. / kezében volt a zászló. „Mert úgy olyan jól néz ki”, - mondták a rendezők - de akkor mi a nehézségnek van az úttörő szövetségnek Alaki Szabályzata? / Ez a zászló, egy 45X75 cm-es piros zászló volt, fehér-zöld „farkasfogazással” a szegélyén. Az egyik oldalán az úttörő jelvény, a másikon pedig a munkásőr ÚG jelvénye volt rá felvarrva. / Így indultunk a megnyitóra. Ami emlékezetem szerint alaki verseny is volt. Rajunk a 26-os rajtszámot húzta. Este kultúr program volt. Filmet vetítettek, de, hogy mit, arra már nem emlékszem. Hiába, több, mint  húsz év telt el azóta. Később a Hámán Kollégiumban kisebb csetepaté után sikerült a lányoknak megfelelő szállást szerezni.

A második nap

Reggel 6-kor ébresztették a társaságot. A lányok újabb szócsatába keveredtek Vajda Líviával a kollégium egyik nevelőjével. Nem sokkal később már a Péterffyben volt az egész raj. Miután szép, magas sorszámot sikerült húznunk, volt időnk várni. Csaknem dél volt, mire elindulhattunk. Volt ott minden, amit az ÚG-ről tudni lehetett. Jól szerepeltünk. Csak a lövészet, az nem volt valami nyerő. A napló szerint minden 3. lövés talált célba. Ráadásul – hagyományt teremtve – el is tévedtünk! Nagyon elégedettek voltunk, hiszen az elért 219 ponttal akár elsők is lehettünk. Volt egy magnó velünk. Erről szólt egy akkori sláger a „ …Légy oly boldog, mint egy gyermek…”[8]. A Homokúti lőtérről szinte tánclépésben jöttünk vissza a szállásra. Nem tudtuk, hogy közben a versenybíróság megváltoztatta az előző este hozott döntését, „nem sportszerű kétszer büntetni”. Így nagyon boldogan töltöttük az időt az eredményhirdetésig. Közben többször megemlegettük Gáspár Petya nevét. Ő lett volna a 10. a csapatban. Elérkezett az igazság pillanata.  Nem lettünk elsők. Ötödikek lettünk. Levonták a 30 pontot. Első a Népfront utcai „Matula”-csapat lett. Nem csapott az égig a lelkesedés! A hazaúton aztán kiszámoltuk, hogy így, a levont pontszámmal is nagyot alakítottunk. A „Matula” minden versenyzője 21 pontot szerzett csapatának. Tízen voltak, így 210 ponttal lettek az elsők. A mi rajunk minden tagja 21 pontot szerzett – de mi csak kilencen voltunk. No de ez csak okoskodás volt. Mint nemrég, amikor az aktuális országgyűlési választások vesztese el akarta fogadtatni, hogy nem vesztett.” Sokan voltunk – de nem voltunk elegen![9] A Matula kísérője Molnár mő. rpk lekezelően csupán ennyit mondott, „ Valakinek kell utolsónak is lenni!„  Milyen igaz, - gondoltam – de többet nekünk nem! Elszontyolodva mentünk ki a vasútállomásra, ahonnan Vasvárra vitt bennünket a vonat. A „hatosi” busszal már otthon is voltunk. Ekkor úgy látszott, ez az ügy ennyit érdemelt, tőlünk, amatőröktől. Már a vonaton elhatároztuk, hogy jövőre szakköri keretben kezdjük a felkészülést az 1983 tavaszán megrendezésre kerülő általános tematikájú ÚG – szemlére. Így döntöttünk. Jól tettük. Akkor még nem sejtettük, hogy mivé növi majd ki magát öt év alatt kis csapatunk.

 

Balatoni nyár 1982

( Balatonberény )

            Az akkori úttörő élet egyik csúcspontja a nyári táborozás volt. Ha pedig azt is tudomásul vesszük, hogy erre nagy állami támogatás járt, akkor azon sem csodálkozunk, hogy az ilyen tábor tömegeket mozgatott meg. / Egy turnus Balatonberényben a gyermeküdülőben 10 napra 700 forint volt. Ha olyan családból jöttek a gyerekek, ahol három vagy annál több 18 év alatti gyermek volt, akkor még ennek is a felét kellett fizetni. Jelenleg ugyanitt egy nap többe kerül. /

            Nem is ez a lényeg most, ebben a történetben. A raj nagyobbik része augusztusban a berényi gyermeküdülőben táborozott. Ekkor még nem működött, a később általam javasolt altábor - rendszer. Tettük a dolgunkat, kirándultunk Badacsonyba, túráztunk, süttettük a hasunkat a napon, vízi versenyeket rendeztünk, discoztunk, stb. Ekkor rendeztük meg a tábor első munkásőr napját. A körmendi zászlóalj munkatársai egy autónyi fegyverrel állítottak be. Kellemes délelőttöt töltöttünk a fegyverek árnyékában.

Egy napon aztán olyan hírt kaptunk, ami kihatással lett egész, későbbi munkánkra. Meghalt Kovács Margit. Az az ember, aki értékelni tudta kicsiségünket s bátorító szavai átsegítették csapatunkat a sótonyi vereségen. Ő, haláláig Vas megye úttörő elnöke volt. Aznap érdekes foglalatosságot űzött Deáki Erzsi, a Túrázók alapító tagja. Fekete csíkokat hímzett az ÚG-s nyakkendők egyik kis sarkára. Ez a gyászcsík az ÚG fennállásának végéig elkísérte a szakasz, majd szakraj úttörőinek nyakkendőit.

[3] pákozdi csata: 1848.szeptember 29-én itt zajlott le a szabadságharc első csatája. Jellačiċ seregét verték meg a magyarok.

[4] Szabó Magda: Abigél

[5] .( Ő volt ekkor Vas megye úttörőelnöke. Középtermetű, barna hajú, vastag keretes, erős szemüveget viselő harmincas nő volt. Tanítónő volt. Volt. Akkor még nem tudhatta, hogy még ez év nyarán meg fog halni.)

 

[6] Deáki Margit rpk., Baumgartner Erzsébet, Deáki Imre,  Domján Katalin, Gáspár Péter, Horváth Piroska, Pintér György patronáló tanár

[7] Deáki Margit rpk, Baumgartner Attila, Deáki Margit Gyöngyi, Deáki Imre, Domján Katalin, Görcsi Elemér, Horváth Piroska, Nyári István, Tóth Margit,  

[8] a „Kati és a Kerek Perec” együttes dala

[9] Orbán Viktor, a FIDESZ-MPP vezetője mondta, a 2002-es választásokon elszenvedett vereség magyarázataként.

 

 

következő fejezet

Vissza a Mondhatsz bármit... oldalra

Vissza a főoldalra