Lendületben

„ A lehetetlent azonnal megoldjuk – a csodákra várni kell! ”

                                                                 (ez nem Zorán, hanem Churchill!)

 

A tartalmas nyár után elkezdődött a sütkérezés. Sokan, sok helyről gratuláltak a rajnak. Az országos verseny eredménye kötelezett bennünket. Szeptemberben a vasvári rajnak tartottunk fegyvertechnikai kiképzést. A kiképzések folytak nálunk is. Látogatást tettünk Szombathelyen, a városi parancsnokságon.1987. január 13-án, a napokban leesett nagy mennyiségű hó miatt az Ifjú Gárda Országos Parancsnoksága riadót rendelt el. Így, ezen a napon, amikor sem a buszok nem tudtak közlekedni, sem a boltokba nem érkezett kenyér, a gárdisták havat takarítottak az utcákon, a középületek környékén sőt az iskola padlásán is. Ezt a munkát a Községi Tanács elnöke és az iskola akkori igazgatója is írásban köszönte meg.

Február 28-án részt vettünk a körmendi téli túrán. Itt az 1. és a 2. helyezést is elhoztuk. Egy újabb serleget is begyűjtöttünk.

Tavasszal, a II. Kovács Margit versenyen vettünk részt, mint szervezők. Április 11-én részt vettünk az IG megyei lövészversenyén. Csapatban nem remekeltünk, de a lány egyéniben Somogyi Marika első, Gombás Kriszti a második helyet ért el. Ugyancsak áprilisban önvédelmi kiképzés volt, megérkeztek a fegyverek, melyek, eddig a Hadtörténeti Múzeumban tárolódtak. A rajunk ismét megnyerte a városi versenyt. Ez jogot adott nekünk, hogy részt vegyünk A megyei parancsnok újabb lidércnyomásán való részvételre. Ez pedig – „egyedülálló, sportos és feltűnő”, idézet, a nagyszerűtől – kerékpáros IG Szemle. Rémálom, hátsó gondolatokkal.

 

1987 sűrű nyara

I.

A 2.számú, Legvegyesebb Brigád akcióban

 

1987. 06. 13.-14.

 

Hogy honnan a bohókás elnevezés? Kedvenc klasszikusom Rejtő Jenő / P. Howard / egyik regényében szerepelt az 1. számú. Legvegyesebb Brigád. No, innen, meg a valóság is alánk játszott. Hiába nyertük meg magasan verve minden mást, a városi versenyt is, magunkban nem tudtunk elindulni a megyei szemlén. Ide ugyanis 25 fős szakaszokkal lehetett benevezni. Mi pedig, ha minden tartalékunkat bevetettük, sem voltunk ennyien. Így muszáj volt a rajt feldúsítani a vasvári területi raj tűzoltó gárdistáival. Nem csak ennyi volt a gond, de be kellett szerezni kerékpárokat is. Ugyanis az idei általános szemlét kerékpártúrával összekötve álmodták meg. Ezek a feltételek eleve kétségessé tették kis önálló rajunk szereplését. De, amint mondani szokás „a problémák azért vannak, hogy leküzdjük őket.” No, probléma volt bőven! Végül, minden bevethető tartalékunkat összeszedve, valamint a vasvári erősítést is bevonva, sikerült kiállítanunk a 25 fős egységet. Ennél vegyesebb társulat még nem versenyzett IG szemlén! Ott voltak a Pécsen országos 2. helyezést elért raj fiai: Kondora Lajos, Horváth Gyula, Baumgartner Attila, Deáki Imre, néhány más, középiskolás korú Szép Zsolt, Mihályfi László, a leszerelő munkásőr ÚG-ből: Kondora László, Nagy István, Dékány László, Baumgartner Zsolt, Tóth Lajos, Mühl Ferenc,  Esses Tamás. A szintén leszerelő, egészségőr ÚG –s gárdisták közül: Borsos Katalin, Görcsi Ibolya, Nyári Mária és Osvald Katalin, ehhez jöttek a vasváriak. A szakaszt én vezettem, mint parancsnok.

Már felszerelni sem volt akármilyen mulatság ennyi embert! A társaság kb. harmadának volt saját egyenruhája. A többiek a vasvári Postaforgalmi készleteiből kaptak felszerelést. A legtöbb problémát az IG-s bakancsok okozták. A legvadabb megoldás Nyári Marika 36-os lábára született. 42-es surranóban, vagy inkább „csoszogóban”, amit egyszerűen csak „Mariko-szan-ko”- nak neveztünk egy akkori, Japánban játszódó tv-sorozat[56] után szabadon, tehette meg a távot. (Még szerencse, hogy kerékpártúra volt és nem gyalogolni kellett kilométereket!) Végül együtt volt a csapat!

Június 13-án reggel fél hatra volt az indulás tervezve. Az indulási idő előtt egy perccel futott be Nagy Pista.. Vasváron felszállt az erősítés, így indultunk Szombathelyre.

Kilenckor ünnepélyes megnyitó kezdődött. Az MMIK[57]-tól indultak a versenyző szakaszok. Menetelve, énekelve vonultunk a MSH elé. Volt, akinek tetszett a dolog, volt, akinek nem. Ez utóbbiak közül az egyik elkezdett megjegyzéseket tenni az elvonuló gárdistákra. A mi szakaszunk éppen a „Gábor Áron rézágyúja” második versszakánál tartott ekkor. Ez, normális körülmények közt úgy szólt, hogy:

                                                                                    „Véres a föld, magyar tüzér vére folyik rajta.

                     Csak még egyszer gondolj vissza szép magyar hazádra!   

                     Anyám, Te jó lélek, találkozom –e még véled?

                     Holnapután messze földre, hosszú útra térek.„

 

Nos, itt, ez másként nézett ki, amikor feltűnt a beszóló állampolgár. Az elvonuló szakasz a refrént teljes hangerővel adta elő. Valahogy az ”Anyám…”-ból „Anyád…” lett! Teljes a siker. Az ünnepélyes megnyitó a MSH[58] előtt volt. Ezután a szakaszok visszatértek az MMIK-hoz. Innen indult a verseny.

Végiggurultunk a Söptei úton. Alig értünk ki a város végét jelző táblához, ott volt két állomás. Az egyiken önvédelmi fogásokat kellett bemutatni, a másikon nyomolvasás, határőrizeti teszt volt. Egyik jobban ment, mint a másik! A teszt lett jobb.

Tovább mentünk Acsádra. Ott, a focipályán alakították ki a polgári védelmi állomást. A feladat katonai, vegyi védelmi ruhába, akkori nevén „öfi”-be (összfegyvernemi védőköpeny ) kellett öltözni, szintidő alatt, aztán eljutni a szennyezett terepszakasz sárga zászlóival jelzett terület túlsó végéhez s onnan vissza. Mindezt, időre. Volt, aki kifordítva kapta magára a cuccot, s volt akinek,

 (Osvald Katinak) elveszett a „vv harisnyája”. Ez a védőruha, katonai felszerelés darabja volt, millió csattal, patenttel, pánttal. Ráadásul eléggé kényelmetlen volt a rossz kilátású katonai gázálarc is.

Később egy baleset helyszínén kellett ellátni a sebesülteket. A szakasz egyik raja pedig rendőri tesztet oldott meg. Az elsősegélynyújtás egész jól sikerült.

Továbbhaladva, északról közelítettük meg Sárvárt. Itt, a vasútállomás melletti ”Textiles” pályán tűzoltó autók vártak ránk. Az egyik raj, Deáki Imi vezetésével tesztkérdésekre válaszolt, Kondora Lali raja 20 méteres tömlőket szerelt vissza a tűzoltó autók szerelékes szekrényébe és Horváth Gyuszi raja próbálta üzembe helyezni a 800-as kismotor-fecskendőt. Ezt az állomást nem a sikerek jellemezték.

Sárvártól már csak egy ugrás volt Sótony, a Munkásőrség vasi bázisa. Beérkezve ide, lövészet volt kispuskával. Volt, aki megpróbálta letörni a fegyver csövét, abban a hitben, hogy ez légpuska, amit így kell tölteni. Összességében hoztuk az átlagot. Ezután már csak a szállás elfoglalása volt hátra. Zuhanyzás, szükség szerint, hajmosás, és pihenés. Itt kaptuk kézhez a „GÁRDISTA” első számát. (A lapról bővebben itt!) Este a hangulatot csak fokozta a tábortűz, a mellette szóló gitár és ezek után a disco. Kinek-kinek a neki való élmények jutottak. Később, a takarodó után volt egy összezörrenésünk a sárvári IG parancsnokkal, aki elfelejtette, mi a dolga. Végül elhangzott néhány életveszélyes fenyegetés és enyhébb becsületsértés, de a háború nem tört ki.

Másnap reggel indultunk tovább. Még a bázis területén, a munkásőr állomáson az egyik raj E.Á.P.-ot állított fel, a másik terepkutatásban jeleskedett, a harmadik elméleti kérdéseket oldott meg. Elhagyva a bázist, kiértünk a Sopron-Balaton útvonalra. Itt őrületes forgalomba csöppentünk. Csak fölülről nem jöttek autók, kamionok! Valahol, Gérce magasságában, az erdőbe kellett befordulnunk. Itt honvédségi híreszközökkel birkóztunk. A TB-2-es tábori telefont sikeresen pofozták életre, az R-107-es rádióval azonban nem boldogult a kijelölt raj. Minket aztán nem hallgatott le a NATO rá.f[59].

Ezután, Hosszúperesztegnél, kiértünk a 8-as útra és kereszteztük is, majd tovább a Szajki- tavakhoz. Mielőtt odaértünk volna, még Hosszúperesztegen gránátdobást kellett végrehajtanunk. Itt, nem a megszokott 42.M gránátokkal kellett dobnunk, hanem a jó 15 dekával nehezebb F-1 védő gránátokkal. Így elég kevés találatunk volt.

Most már a célegyenesben voltunk. Megmászva a következő dombot, eljutottunk a festői szépségű Szajki- tavak központjához. Itt várnunk kellett egy keveset. A feladat vízi átkelés volt. A társulat három csónakon indult egy távoli bója megkerülésére. Attila csónakja azonban valószínűleg Normandiában akart kikötni. Csak 43 évet és fél hónapot késtek volna a partraszállással. Végül, mindenki partot ért.

 Ezután, már csak az eredményekre kellett várnunk. Két órába is beletelt, mire összegezték az eredményeket. Aztán felsorakoztunk, eredményhirdetéshez. A 2.számú Legvegyesebb Brigád az előkelő 4.helyet érte el. Ez, figyelembe véve a szakasz erősen vegyes összetételét, nagyon jó eredmény volt.

Így zajlott le szakaszunk legnagyobb és leghosszabb vállalkozása.

 

II.

E nyár második nagy eseménye, június 21.- 29.között, az apátistvánfalvi úttörő, vezetőképző tábor volt. Nem a résztvevők száma, hanem a tény, hogy ifivezetői feladatot IG-sek végeztek el, jelentős dolog volt s akkor teljességgel szokatlan. / Azóta is az! / Somogyi Marika, Osvald Kati és Nyári Marika végezték el ezt a munkát. Mi is volt ez a munka? Foglalkozások, versenyek, túrák, sportfoglalkozások levezetése. A táborozó gyerekek segítője, tanácsadója, idősebb testvére lenni, ha kell biztatni, kezét fogni, ápolni stb. Nos, ezt a munkát általában gimnáziumokban tanuló, az úttörő munkát ismerő fiatalok végezték. Ritka kivétel volt, ha valamelyik szakmunkásképző tanulói közül kerültek ki ifik. Ráadásul, mindez Apátistvánfalván. Apátistvánfalva, a ’70-es,’80-as évek úttörői, úttörővezetői és ifii számára fogalom volt, Vas megyében. Ez a vend kisközség Szentgotthárdtól 7 km-re, délnyugatra terült el. A falutól délre, egy völgy túlsó oldalán, már messziről látható volt a tábor ebédlőjének rózsaszín tömbje. A tábor másik épülete, ettől fölfelé, sűrű fenyőerdő egy tisztásán állt. Maguk, az épületek nem voltak szépek, de a fekvésük, és a hozzájuk kötődő élmény-halmaz sokszínű és gyönyörű emlékeket őriz mind a mai napig. Aki itt megállta a helyét, mehetett bárhová táborozni, itt megedződött. Mindent magunknak kellett megoldani, nem volt mód külső segítség hívására. A határ közelsége miatt a napi közlekedés is nehézkes volt a nem helybeliek számára. / A tábor épületeit 2000 körül teljesen átépítették. A hajdan kocka alakú ebédlőre új szintet húztak s az egész ***-os szálló lett. Arra, hogy itt csaknem negyven esztendőn keresztül kb. 24 ezer úttörő táborozott, semmi nem emlékeztet. Pedig, legalább egy emléktáblát megérdemelne a dolog. /

            Itt történtek azok az események, amelyek a gersekaráti Ifjú Gárda alegység történetének egyetlen, akcióban szerzett „Kiváló Ifjú Gárdista” kitüntetéséhez vezettek.

            Tehát, 1987 nyara. Apátistvánfalva. Egy tábori olimpia zajlott. Túl voltunk a rönkemelésen, dobáson, az időre történő rönkszeletelésen és a végéhez közeledett a futás is. Ekkor, a csipkereki Nagy Marika rosszul lett. Támolygott, aztán a szívét fájdította, aztán rosszul lett. A tábor egyetlen telefonja nem működött, a szemközti határőrs minden járműve kinn volt a terepen. Így Nyári Marikával beültettük a kislányt a Trabantba és elindultunk Szentgotthárdra. A kislány elmondása alapján, otthon ilyenkor nem engedik elaludni, nekünk is ez volt a feladatunk. Marika beszél a kis beteghez, mesélt neki, bátorította, megitatta, nyugtatgatta. Szentgotthárdra érve, nem találtuk benn az ügyeletes orvost. Éppen kinn volt egy betegnél. A kislány egyre karikásabb szemekkel nézett a világra. Az asszisztensnő végül mentőt hívott. Ez oda is ért. Az akkori mentő, lengyel gyártmányú Nysa mentőautók voltak. Régi, leharcolt kocsik. No, egy ilyen jött Marikáért. Gyors vizsgálat után a kislányt betolták a mentőbe. Kirakták a piros zászló, bekapcsolták a kék villogót és a szirénát s indultunk. Tudni kell, hogy ezek a Nysa-k, ha jó napjuk volt, sima úton, akár 50 km/h sebességre is képesek voltak. Ami, figyelembe véve, hogy közúton, 80 km/h volt a megengedett sebesség. No, ehhez képest nem volt túl nagy a rohanás. Pedig nem ártott volna. Végül is a csipkereki kislány a kórházba került. Később meglátogattuk otthon. Szerető szülei nem vitték el a szakrendelésre, kivizsgálásra.

            No, ezért a munkáért Nyári Mary, szeptemberben megkapta a „Kiváló Ifjú Gárdista” címet és az ezzel járó kitüntetést.

 

1987-88

 

            A nyár elmúlt. Egyre több jel mutatott affelé, hogy valami változik. El is kezdődött a változás. Részt vettünk a szokásos őszi rendezvényeken. /Fegyveres Erők Napja /, koszorúzás november 7-én. Az Ifjú Gárda lövészversenyén[60], / nov.4-én / amit aztán meg is nyertünk. Az egyre töredékesebbé váló adatok szerint 88. március 30-án ismét koszorúzás volt - az azóta lerombolt – felszabadulási emlékműnél. Az ezt megelőző héten lezajlott, az immár hagyományos – Kovács Margit Emlékverseny, ahol gárdistáink szervezőként tevékenykedtek. Folyt a felkészülés a munkásőr szakági versenyekre. A városit ismét megnyertük volna, ha van, de mivel Vasvár körzetében a mi alegységünk volt az egyetlen így „harc nélkül” bekerültünk. A raj[61]parancsnoka Deáki Imi volt. A gyengén szervezett szemlén szinte minden raj eltévedt. A mieink sem tudták hozni a várt eredményt. Csak a második helyezést értük el, a vépi raj mögött. Ennek a rajnak a felkészítője a zsűriben vigyorgott egész verseny alatt. Hát nem édes?

            Egy nappal később, 9-én közlekedési szolgálatot láttunk el, Buda Gábor, Kondora László és én. Egy Vasvárra érkező kerékpáros tömeg biztonságos befutását kellett biztosítanunk.

            A nyáron, július 11-én Újkígyósra ment néhány IG-s, a táborozók kíséretében. Majd nálunk fogadtuk az alföldi gyerekeket.

            Szeptemberben az ÚG-seket vittük el a körmendi terepversenyre, 27-én.

[56] A „Shogun” című filmsorozatról van szó.

[57] Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ

[58] Művelődési és Sportház

[59] rá.f. rádió-felderítő, azaz lehallgató és bemérő szolgálat

[60] A raj: Pintér György, Somogyi Mária, Esses Tamás, Horváth Gyula, Kondora Lajos,

[61] A raj: Deáki Imre rpk., Baumgartner Attila, Baumgartner  Zsolt, Buda Gábor, Esses Tamás, Horváth Gyula, Kondora Lajos, Kondora László, Szép Zsolt,

 

 

Következő fejezet

előző fejezet

Vissza a Mondhatsz bármit... oldalra

Vissza a főlodalra